Košík
 

Počet položek: 0

Celková cena:
0,00 Kč

 

Vrácení zboží ve 14 dení lhůtě

Odstoupení od kupní smlouvy

Jak postupovat, když zakoupené zboží pro vás není to pravé a chcete ho vrátit v zákonné 14denní lhůtě?

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na některém z našich výdejních míst.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení podle předchozího odstavce vám nevzniká.

Kupující je oprávněn vyjma případu uvedeného výše od kupní smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonnými předpisy.


Kde zboží vrátit?

Zboží můžete vrátit osobně na našem odběrném místě.
Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit také písemně, a to zasláním zboží na adresu:

Esell s.r.o.
Čechova 1634
256 01 Benešov u Prahy
Česká republika


Vracené zboží, prosíme, dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Za případné poškození nenese prodávající odpovědnost.

Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od doručení zboží na naše odběrné místo. Při zaslání kupní ceny složenkou, má prodávající právo účtovat manipulační poplatek 50,-CZK za náklady spojené s odesláním částky.

Náklady na vrácení zboží jdou k tíži kupujícího.

Je potřeba abyste nám předali zakoupené zboží v co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení.
Doporučujeme vrátit zboží společně s vyplněným formulářem Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy


Obal není nutný

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má firma Esell.cz právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží a obalu do původního stavu. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.


Zboží si můžete vyzkoušet

Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít firma Esell.cz s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení do původního nepoškozeného obalu, apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet v kalendářní den převzetí zboží spotřebitelem. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději 14tý den, nestačí tedy jeho zaslání v poslední den lhůty. Odstoupení od smlouvy můžete zaslat i elektronicky na info@dily-minibike.cz


Nelze vrátit

Dle ustanovení § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

Nahoru

 
 
 
Kategorie
 

Nejsledovanější

Motor minibike 49 ccm

Motor minibike 49 ccm Motor minibike 49 ccm

Běžná: 2 290,00 Kč
Ušetříte: 591,00 Kč
cena: 1 699,00 Kč
 

Pneu 4,10/3,50 - 4

Pneu 4,10/3,50 - 4 Pneu 4,10/3,50 - 4

Běžná: 949,00 Kč
Ušetříte: 360,00 Kč
cena: 589,00 Kč
 
InfoBox