Košík
 

Počet položek: 0

Celková cena:
0,00 Kč

 

Obchodní podmínky společnosti Esell s.r.o.

 
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Esell s.r.o.
 
Internetový obchod http://www.dily-minibike.cz provozuje společnost Esell s.r.o.

Název: Esell s.r.o.
Sídlo firmy: Mrač 190, 257 21 Poříčí nad Sázavou, Česko
Obchod a sklad: Čechova 1634, 256 01 Benešov u Prahy, Česko (kontaktní a doručovací adresa)
Provozní doba: Po - Pá: 12:30 - 17:00 | So - Ne: Zavřeno
Zákaznický servis: +420 317 705 539 (Po - Pá: 12:30 - 17:00 | So - Ne: Zavřeno)
Email: info@dily-minibike.cz, reklamace@dily-minibike.cz
IČO: 290 35 775
DIČ: CZ29035775, SK4020365547
EORI: CZ29035775

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, tedy společnosti Esell s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 161699 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Vymezení pojmů

 
Prodávající je obchodní společnost Esell s.r.o., se sídlem Mrač 190, 257 21 Poříčí nad Sázavou, Česká republika, IČO: 290 35 775, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 161699. Společnost Esell s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 
Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
 
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 

Kupní smlouva

 
Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativní e-mailovou zprávou saslanou na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 
Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
 
Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Dokončit objednávku". V případě zvolení platby převodem, je zákazníkovi automaticky zaslán mail se všemi potřebnými údaji pro realizaci platby. V případě nákupu na splátky, je po odeslání objednávky zákazník automaticky přesměrován na webové stránky zvolené úvěrové společnosti, kde vyplní veškeré údaje potřebné pro vyřízení úvěru. Teprve okamžikem odeslání kompletně vyplněné žádosti o úvěr na úvěrovou společnost je objednávka kompletně dokončená.
 
Vyobrazené zboží je ve výjimečných případech pouze ilustrativní a může se od skutečnosti v detailech lišit. Obrázky mají pouze informativní charakter.
 
Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením, expedicí a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Pro ostatní destinace bude cena sdělena na požádání.
 
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi v plném rozsahu souhlasí. Na tyto obchodní podmínky, možnost v zákonné lhůtě odstoupit od smlouvy, reklamaci a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 
Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro její vyřízení (části zboží potřebné k posouzení a vyřízení rteklamace, apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí, nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
 
Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.
 

Cena zboží a platební podmínky

 
Cenu zboží, služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží kupujícímu dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 
 • hotově v provozovně prodávajícího na adrese Esell s.r.o., Čechova 1634, 256 01 Benešov, Česká republika,
 • na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
 • převodem na CZK účet prodávajícího č. 2900513329/2010, vedený u společnosti FIO banka a.s. (dále jen "účet prodávajícího"),
 • složením na CZK účet prodávajícího č. 2900513329/2010, vedený u společnosti FIO banka a.s. (dále jen "účet prodávajícího"),
 • převodem na EUR účet prodávajícího č. 2900203187/8330, vedený u společnosti FIO banka a.s. (dále jen "účet prodávajícího"),
 • složením na EUR účet prodávajícího č. 2900203187/8330, vedený u společnosti FIO banka a.s. (dále jen "účet prodávajícího").
 
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také, náklady spojené s expedicí zboží, není-li zboží vyzvednuto kupujícím osobně, či odesláno v rámci akce "doprava zdarma".
 
V případě platby v hotovosti či na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
V případě bezhotovostní platby je zboží pro zákazníka rezervováno a kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Lhůtu splatnosti si zákazník může po dohodě prodloužit. E-mail, odeslaný kupujícímu po odeslání objednávky obsahuje také veškeré informace potřebné pro uskutečnění platby. Kupující by měl uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího, teprve poté může být zboží expedováno. Nebude-li kupní cena uhrazena kupujícím ani do 7 dnů ode dne lhůty k placení, právní účinky kupní smlouvy zanikají a smluvní strany jsou si povinny vrátit dosud poskytnutá plnění.
 
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu parametrů objednávky - cena dopravy a způsob dopravy, zejména když kupující zadá tyto položky chybně a neodpovádají reálným možnostem.
 
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 
Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej společně se zbožím, samostatně prostřednictvím České pošty nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Kupující výslovně souhlasí s tím, aby mu byla faktura či jiný daňový doklad zaslána v elektronické podobě.
 
Pokud není uvedeno jinak, veškeré ceny uvedené na webových stránkách jsou včetně všech daní (např. DPH) a poplatků.
 

Přeprava a dodání zboží


Většinu zboží máme fyzicky skladem v našem centrálním skladu v Benešově u Prahy. Některé zboží u kterého je napsáno SKLADEM, nemusí být vždy ihned připraveno k osobnímu převzetí, proto je nutné vyčkat na výzvu k odběru zboží, kterou obdržíte telefonicky, SMS, či emailem ihned, jakmile pro Vás bude zboží kompletně připraveno. Některé zboží není uskladněno v centrálním skladu v Benešově, ale zasílá se k zákazníkovi ze skladů v Plzni, Praze, nebo přímo ze skladu dodavatele, kde není možný osobní odběr. V případě osobního odběru je tedy nutné vyčkat, než zboží přepravíme do centrálního skladu v Benešově u Prahy.
 
Zboží, které je skladem se zpravidla expeduje ještě v den přijetí objednávky, nebo následující pracovní den, nejpozději však druhý pracovní den.

Při osobním odběru je zboží pro zákazníka rezervováno po dobu 7 dní od doručení výzvy k odběru zboží a je možné si ho vyzvednout osobně na adrese naší provozovny. Po uplynutí této doby je objednávka (rezervace) stornována a zboží opět uvolněno k prodeji.

V případě zaslání objednaného zboží přepravní společností DPD, GLS, TOPTRANS, či některou z dalších kurýrních služeb, je zboží doručeno na požadovanou adresu většinou druhý pracovní den. V den doručování je kupující kontaktován telefonicky, nebo SMS. V případě zaslání Českou Poštou je zboží doručeno většinou druhý pracovní den. O doručování je kupující informován SMS. V případě nezastižení na uvedené adrese, je zboží uskladněno a 7 dní připraveno k vyzvednutí na poště, pod kterou kupující spadá.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží, v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nebo o jejím výrazném poškození nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.  V případě poškození zboží, je přepravce povinen s kupujícím sepsat reklamační protokol. Kupujícím důrazně doporučujeme, aby si v co nejkratší době překontrolovali kompletnost, správnost a nepoškozenost dodaného zboží. Lhůty pro nahlášení rozporu a další informace naleznete zde, na pozdější reklamace týkající se poškození a nekompletnosti nebude brán zřetel!

Některé zboží je pro lepší manipulaci částečně rozmontované a je nutné jej před prvním použitím sestavit a seřídit nejlépe v odborném servisu. Na tuto skutečnost vždy upozorňuje uživatelský manuál. Pokud není uživatelský manuál přiložen přímo u zboží, je možné  si ho stáhnout ne e-shopu přímo u zboží, které kupující zakoupil, případně zde. Heslo potřebné pro stažení manuálu najdete v záručním listu, který je součástí každého prodaného stroje. Pokud není písemě deklarováno jinak montáž a seřízení není prodávajícím poskytováno v rámci uzavřené kupní smlouvy na konkrétní stroj. Ke zboží lze přiobjednat sestavení a odborné seřízení stroje, tato služba je účtována dle platného ceníku.

Na Slovensko lze zaslat zboží prostřednictvím společnosti DPD, GLS či TOPTRANS. Platba může být převodem na účet EUR vedený na Slovensku (žádné mezistátní bankovní poplatky) u slovenské společnosti FIO banka, nebo dobírkou. Pro nákup na Slovensko prosím využijte náš partnerský obchod www.esell.sk
 
Podrobné informace a ceny dopravy pro Česko a Slovensko zde,  ceny do ostatních destinací se sestavují individuálně, dle povahy zboží a cílové adresy. Pro více informací nás kontaktujte na e-mail: info@dily-minibike.cz. Do e-mailu napište druh objednaného zboží a adresu, na kterou ho chcete doručit.

Práva a povinnosti z vadného plnění

 
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
 
Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,
 
 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
 
Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době životnosti, či použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. U zboží jako jsou motorky, čtyřkolky, motokoloběžky, elektrokola, buginy, atd., je dvouletá záruční doba podmíněna garančními prohlídkami (vždy uvedeno v návodu), tu smí stejně jako záruční opravu provést pouze autorizovaný servis společnosti Esell s.r.o., není-li písemně dohodnuto jinak.
 
Odpovědnost za vady - Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Záruka nepokrývá vady způsobené nesprávným používáním, neúměrným zatěžováním či užíváním, nešetrným zacházením, chybnou montáží, špatnou manipulací, špatným zapojením, nesprávnou obsluhou, neodborným či nepřiměřeným zásahem či úpravou, nevhodným použitím, extrémními provozními podmínkami, živelnou katastrofou, nehodou, násilným poškozením čí zanedbáním údržby. Záruka rovněž nepokrývá náklady na běžné užívání, tj. spotřební materiál potřebný pro bezproblémový provoz. Informace o správném/nesprávném používání, údržbě atd., je vždy specifikována v návodu k použití. Je důležité si manuál vždy před prvním použitím výrobku přečíst a dbát jeho pokynů.
 
Prodávající je povinen kupujícího informovat o vyřešení reklamace/opravy nejpozději 30. den od převzetí zboží k reklamaci/opravě a to písemně na email zákazníka, či telefonicky.
 
Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.
 
U prodávaného použitého (bazarového) zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
 
Jak postupovat při reklamaci se dozvíte v sekci "Reklamace"
 

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

 
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.
 
V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu, telefonního čísla, e-mailu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Po předchozí dohodě je též možné peníze vrátit v hotovosti v sídle nebo na provozovně společnosti.
 
Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít též vzorový formulář Odstoupení od kupní smlouvy (doc, 37kB) poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace@dily-minibike.cz.
 
V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
 
Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
 
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
 
Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:  
 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 
Další informace k odstoupení spotřebitele ve 14 denní lhůtě naleznete zde.
 
Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem "NENÍ SKLADEM" v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Podmínky skladování

 
Nepřevezme-li zákazník (objednatel) opravenou věc bez zbytečného odkladu poté, co měla být oprava dokončena, tedy do 7 dní od domluveného termínu dokončení; byla-li dokončena později, pak do 7 dní po vyrozumění o jejím dokončení, nebo nepřevezme-li objednatel věc, která opravena nebyla, neboť nelze opravit, ať již v rámci záruční opravy nebo pozáručního servisu nebo z důvodu zamítnutí reklamace věci, nebo věc kterou si je objednatel povinen na základě výzvy servisu/dodavatele (zhotovitel) vyzvednout, a to po vyrozumění ve shodné lhůtě, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úplatu za uskladnění ve výši 100 Kč denně.

Dále může zhotovitel nevyzvednutou věc na účet objednatele vhodným způsobem prodat. Zhotovitel vyrozumí objednatele o zamýšleném prodeji a stanoví mu náhradní lhůtu k převzetí věci, avšak ne kratší než jeden měsíc. Nehlásí-li se neznámý nebo nesnadno dosažitelný objednatel o dílo po dobu delší než šest měsíců, může zhotovitel věc na jeho účet prodat i bez vyrozumění.

Po prodeji věci bude výtěžek z prodeje po započtení účelně vynaložených nákladů spojených s úschovou věci, jejím následným prodejem, náklady na odeslání výtěžku a nebo náklady na úschovu výtěžku odeslán objednateli formou poštovní poukázky na adresu objednatele, popř. jiným vhodným způsobem. Nebude-li možno výtěžek z prodeje doručit, vyrozumí zhotovitel o takové nemožnosti písemně objednatele na jeho adresu a výtěžek z prodeje ponechá na svém účtu nebo ho uloží do soluční úschovy na náklady objednatele. V případě, že výtěžek ponechá zhotovitel na svém účtu, dohodli objednatel a zhotovitel, že výtěžek není úročen.

Ochrana osobních údajů

 
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
 
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
 
Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.
 

Zpětný odběr elektrospotřebičů

 
Prodávající zajišťuje zpětný odběr baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré baterie či akumulátory na prodejně prodávajícího.
 
Zákazník je také oprávněn vrátit baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.
 
Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.
 

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

 
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 

Doručování


Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
 

Závěrečná ustanovení

 
Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím telefonní linky +420 317 705 539, či prostřednictvím elektronické adresy reklamace@dily-minibike.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zák.č. 63/1992 Sb.  o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor s prodávajícím nepodařilo vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR. Dozor nad dodržováním zák.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. května 2016

 

Nahoru

 
 
 
Kategorie
 

Nejsledovanější

Motor minibike 49 ccm

Motor minibike 49 ccm Motor minibike 49 ccm

Běžná: 2 290,00 Kč
Ušetříte: 591,00 Kč
cena: 1 699,00 Kč
 

Pneu 4,10/3,50 - 4

Pneu 4,10/3,50 - 4 Pneu 4,10/3,50 - 4

Běžná: 949,00 Kč
Ušetříte: 360,00 Kč
cena: 589,00 Kč
 
InfoBox